Posts in category Зачини

Од каде потекнува секој поединечен зачин, како и каде се употребува, како може да се чува, и со кои други зачини најдобро се комбинира.


Зачини

Шафран

Вистинскиот шафран (Crocus sativus) е многу скапоцен зачин, бидејќи се состои од осушени и сомелени толчници на цветови од шафран. Производството е многу сложен процес, …

Read more 1 Comment